Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Σέξι παίκτρια του «The Voice» έχει κάνει γυμνή φωτογράφηση! (φωτο)

Σέξι παίκτρια του «The Voice» έχει κάνει γυμνή φωτογράφηση! (φωτο)


Σέξι παίκτρια του «The Voice» έχει κάνει γυμνή φωτογράφηση! (φωτο)

Χριστίνα-Μηλιού-5
Η Χριστίνα Μηλιού έκλεψε τις εντυπώσεις στο « The Voice» με την φωνή της. Μετά όμως την αποκάλυψη ότι η νεαρή κοπέλα έχει κάνει στο παρελθόν αισθησιακή φωτογράφηση, σίγουρα θα κλέψει τις εντυπώσεις και με τις εντυπωσιακές της αναλογίες.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Μελέτησε το» η κοπέλα έχει ποζάρει γυμνή και ούσα ξανθιά, παρουσιάζοντας μία εικόνα εντελώς διαφορετική από αυτήν που είχε στο show τραγουδιού.
Δείτε:

miliou08

Hristina_miliou

miliou06

miliou07

miliou09
SHOWBIZ  και ΣΥΓΑΠΑ www.sos-sygapa.eu

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Σωκράτης και έρωτας

Ο διάλογος του Σωκράτη και της Διοτίμας περί έρωτος

Για να καθορίσει ποια είναι τα γνωρίσματά του Έρωτα, ο Σωκράτης στο “Συμπόσιο” του Πλάτωνα, κατέφυγε σε μια συνομιλία του με μια γυναίκα από τη Μαντίνεια, τη Διοτίμα. 
Η Διοτίμα ήταν γνώστρια της “πυθαγόρειας αριθμοσοφίας”, κατά τον Ξενοφώντα δεν ήταν άπειρη των πλέον δυσκολονόητων γεωμετρικών θεωρημάτων («ουκ άπειρος δυσσυνέτων διαγραμμάτων έστι»). Αλλά και ο Πρόκλος θεωρεί τη Διοτίμα «Πυθαγορική».

Η Διοτίμα ήταν η ιέρεια εκείνη που έκανε τον καθαρμό των Αθηναίων μετά το λοιμό του 429 π.Χ. Το όνομα Διοτίμα είναι επίσης δηλωτικό δράσεων για την ισότητα ανδρών και γυναικών, γι’ αυτό και  η Διοτίμα είναι η μόνη γυναίκα που συμμετέχει στο ανδροκρατούμενο Συμπόσιο…

Αυτή υποστήριζε ότι ο Έρωτας είναι ένας δαίμονας, που, ως γιος του Πόρου και της Πενίας, είναι γεμάτος αντιφάσεις, στοχεύει, ωστόσο, στην παντοτινή κατοχή του αγαθού, επιδιώκει δηλαδή την αθανασία.

Μας λέγει λοιπόν ο Σωκράτης: Κάποτε η Διοτίμα, μου απηύθυνε το ερώτημα:

Διοτίμα: «Ποία φαντάζεσαι, Σωκράτη, ειν’ η αιτία του έρωτος τούτου και του πόθου; Δεν έχεις προσέξει λοιπόν τον ζωηρόν ερεθισμόν, εις τον οποίον υποπίπτουν όλα τα ζώα, όταν τα καταλάβη η επιθυμία να γεννήσουν, και τα χερσαία και τα πετεινά, πώς αρρωσταίνουν όλα και κατακυριεύονται από τον έρωτα, πρώτον μεν να ενωθούν μαζί, έπειτα δια την ανατροφήν του γεννηθέντος;

Πώς είναι αποφασισμένα, προς υπεράσπισιν τούτων, και πόλεμον να διεξάγουν, και τ’ ασθενέστερα ακόμη προς τα δυνατότερα, και εις τον θάνατον να βαδίσουν υπέρ αυτών, και να τα τινάξουν από την πείναν αυτά δια να εξασφαλίσουν εις εκείνα την τροφήν, και το κάθε τι να πράξουν; Καλά» είπεν «οι άνθρωποι· θα ημπορούσε να υποθέση κανείς, ότι το κάνουν από υπολογισμόν. Αλλά τα ζώα; Ποίος είναι ο λόγος της τοιαύτης ερωτικής των συγκινήσεως; Ημπορείς να μου εξήγησης;» Διοτίμα – Jadwiga Łuszczewska

Σωκράτης: “Δεν γνωρίζω Διοτίμα” της είπα.

Διοτίμα: “Έχεις λοιπόν την ιδέαν, πως θα γίνης ποτέ έμπειρος εις τα ζητήματα του έρωτος εφ’ όσον δεν εννοείς αυτά;»

Σωκράτης: «Μα σου το είπα, Διοτίμα, και προ ολίγου· αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που ήλθα κοντά σου, επειδή εκατάλαβα πως χρειάζομαι διδασκαλίαν. Λέγε μου λοιπόν και τούτου του φαινομένου την εξήγησιν και των άλλων των σχετιζομένων με τον έρωτα».

Διοτίμα: «Λοιπόν» είπε «εφ’ όσον η πεποίθησίς σου είναι ότι αντικείμενον φυσικόν του έρωτος ειν’ εκείνο, το όποιον πολλάκις από κοινού διεπιστώσαμεν δεν πρέπει να εκπλήττεσαι. Διότι και εις την περίπτωσιν αυτήν, όπως και εκεί, δια τον ίδιον λόγον επιδιώκει η φύσις η θνητή, καθ’ όσον είναι δυνατόν, να ειν’ αιωνία και αθάνατος. Δυνατόν δε της είναι κατά τούτον μόνον τον τρόπον, δια της αναπαραγωγής, με το ν’ αφήνη πάντοτε εις του παλαιού την θέσιν ένα νέον παρόμοιον. Άλλωστε και εις ό,τι ονομάζομεν ενότητα ατομικής ζωής και υπάρξεως εκάστου εμψύχου όντος ― π.χ. ένας άνθρωπος από της παιδικής του ηλικίας μέχρις ότου γίνη γέρων, θεωρείται πως είναι ο ίδιος· ουχ ήττον αυτός, μολονότι δεν έχει ποτέ τα ίδια συστατικά εις τον οργανισμόν του, εν τούτοις λέγομεν πως είναι ο ίδιος, ενώ διαρκώς ανανεώνεται και αποβάλλει μερικά, εις τας τρίχας, την σάρκα, τα οστά, το αίμα εις ολόκληρον γενικώς το σώμα. Και όχι μόνον εις το σώμα· αλλά και εις την ψυχήν, οι τρόποι, τα ήθη, αι αντιλήψεις, αι επιθυμίαι, αι ηδοναί, αι λύπαι, οι φόβοι, τίποτε απ’ αυτά δεν παραμένει αναλλοίωτον εις κάθε άτομον, αλλά γεννώνται μεν άλλα, άλλα δε χάνονται».

Και συνεχίζει: «Πολύ δε περισσότερον παράδοξον είναι ακόμη, ότι και αι γνώσεις, όχι μόνον άλλαι μας έρχονται και άλλαι μας αφήνουν, και ποτέ δεν είμεθα οι ίδιοι ούτε ως προς τας γνώσεις, αλλά και μία και μόνη γνώσις έχει την ιδίαν τύχην. Διότι αυτό που ονομάζομεν μελέτην, γίνεται με την προϋπόθεσιν ότι η γνώσις εξαφανίζεται· άλλωστε η λησμοσύνη ειν’ εξαφανισμός γνώσεως, ενώ αφ’ ετέρου η μελέτη, εισάγουσα νέαν παράστασιν αντί της αποχωρούσης, διατηρεί την γνώσιν, ώστε να φαίνεται πως παραμένει η ιδία.

Πράγματι μ’ αυτό μόνον το μέσον διατηρείται κάθε θνητή ύπαρξις, όχι με το να παραμένη αιωνίως αναλλοίωτος καθ’ όλα, όπως το θείον, αλλά με το ν’ αφήνη κάθε τι που φεύγει και παλαιώνει, ένα άλλο νέον εις την θέσιν του, όμοιον όπως αυτό. Μ’ αυτό το τέχνασμα» είπε «Σωκράτη, έχει μέρος εις την αθανασίαν η θνητή ύπαρξις, και ως προς το σώμα, και ως προς όλα τ’ άλλα· η αθάνατος πάλιν με άλλο. Μη σου φαίνεται λοιπόν παράξενον, ότι κάθε ύπαρξις εμφύτως αποδίδει σημασίαν εις το αποβλάστημά της·χάριν της αθανασίας συνοδεύει τα όντα όλα ο ζήλος αυτός και ο έρως».
 lithosfotos.blogspot.gr  www.sos-sygapa.eu

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Σεχίδης και άλλοι ψυχοπαθείς, στη Δράμα

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΨΥΧΟΠΑΘΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (νομικοί, καθηγητές, κτλ)
Σελίδα: http://www.bourdela.com/forum/index.php?topic=133911.150;wap2
azor:
Άρρωστος ή/και φονιάς: του Διονύση Χιόνη,
Δικηγόρου – Εγκληματολόγυυ
και της Γεωργίας Τζίφα,
φοιτήτριας Νομικής Αθηνών
 
 «Ήθελαν να με βγάλουν από τη μέση και πρόλαβα να τους σκοτώσω πρώτος.  Υπήρχε συνωμοσία σε βάρος μου. Βρισκόμουν εν αμύνη.[…] Όταν ξέρεις ότι ο ίδιος έχεις το δίκιο με το μέρος σου, απλά δεν ανησυχείς. Εγώ κοιτάζω να τα έχω καλά πρώτα με τη συνείδησή μου και έπειτα με οποιονδήποτε άλλον.»

Ο Θεόφιλος Σεχίδης ήταν ο μικρότερος  γιος μίας τετραμελούς οικογένειας από τη Θάσο. Ο πατέρας του, Δημήτρης, εργαζόταν ως δάσκαλος στο δημοτικό σχολείο της Κεραμωτής, απέναντι από το νησί, ενώ η μητέρα του, Μαρία, ήταν νοικοκυρά. Η μεγαλύτερη αδελφή του, Ερμιόνη, έπασχε από σχιζοφρένεια. Όπως δήλωσε αργότερα ο δράστης, η ασθένεια της αδελφής του είχε επιβαρύνει αρκετά την οικογένεια: «Η αδελφή μου Ερμιόνη, ή Έμμυ, στην Α΄ Λυκείου έπεσε σε μία βαριάς μορφής σχιζοφρένεια […] Έκανε θεραπεία με φάρμακα συστηματικά […] Σ’ ένα σημείο δημιούργησε ένα χρόνιο πρόβλημα επιβίωσης ανάμεσα στην οικογένεια […] Αλλά δεν την έκλειναν σε ίδρυμα. Ο βασικός λόγος είναι ότι δεν ήθελαν να γίνει γνωστή η ασθένειά της […] Επειδή στο χωριό οι γείτονες την έβλεπαν σε αυτήν την κατάσταση, πίστευαν ότι έπαιρνε ναρκωτικά, δεν ήξεραν ότι το παιδί ήταν σχιζοφρενές […]  Οι γονείς μου είχαν απομονωθεί κοινωνικά, λόγω του προβλήματος της αδελφής μου […] Ο πατέρας, για να μπορέσει να την υποφέρει, αναγκάζεται να παίρνει και αυτός λίγα από τα δικά της ψυχοφάρμακα […] Η μητέρα δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει από το να υπομένει όλη αυτήν την κατάσταση και βέβαια την κοινωνική απομόνωση και πολλές καταστάσεις βίας μέσα στο σπίτι».   

Ο Θεόφιλος, ένας νέος άνδρας χαμηλών τόνων, όχι πολύ κοινωνικός, αλλά υψηλής νοημοσύνης, σύμφωνα με γνωστούς και συγγενείς της οικογένειας, σπούδαζε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θράκης. Οι συγχωριανοί και συμφοιτητές του τον θεωρούσαν ως ένα «απομονωμένο παιδί» που «δεν ενοχλούσε κανέναν». «Το μοναδικό ίσως πάθος του ήταν […] η κλασσική μουσική», προτιμούσε να μένει μόνος του, «φορούσε πάντα τα ίδια ρούχα, δε μιλούσε σε πολλούς ανθρώπους, έγραφε πολλά ποιήματα και ζωγράφιζε».  Σύμφωνα με γείτονές του στη Θεσσαλονίκη, συνήθιζε να περπατά «σαν κάποιος να τον κυνηγούσε,  σαν κάτι να τον απασχολούσε. Τον ακούγαμε να μιλά μόνος του στο διαμέρισμά του και άλλοτε να κλαίει  και να βρίζει».  Ο πατέρας του, πάντως, έχοντας παρατηρήσει κάποια προβλήματα στη συμπεριφορά του, φαίνεται πως είχε ζητήσει από τον αδελφό του, Βασίλη, να πείσει τον ανιψιό του να δεχθεί να επισκεφθεί ψυχίατρο, κάτι που τελικά, δυστυχώς, δεν έγινε.            
 

Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

Συνεπιμέλεια και Πολιτική, άρθρο του Παναγιώτη Γεωργιάδη

Συνεπιμέλεια: Η μόνη πολιτική λύση στη Γαλλία


http://www.m6.fr/emission-face_a_l_actu
http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/pid3847-c-la-nouvelle-edition.html?progid=531250
http://www.p-a-p-a.org/html/modules/news/article.php?storyid=512
http://www.m6bonus.fr/videos-emissions-4/videos-face_a_l_actu-10652/emission_du_06_11_2011/video-debat_sur_la_garde_alternee_des_enfants_-94108.html
Ενόψει των Γαλλικών Προεδρικών εκλογών τριάντα βουλευτές υπέγραψαν πρόταση νόμου για υποχρεωτική συνεπιμέλεια των παιδιών μετά το διαζύγιο.
Δείτε το βίντεο όπου η κυρία Valerie Rosso-Debord, βουλευτής, ψήφισε υπέρ της εναλλασσόμενης κατοικίας σαν υποχρεωτική και όχι προαιρετική-κατά τη βούληση των δικαστών , όπως είναι σήμερα από το 2002, στη Γαλλία . Μία σκληρή φεμινίστρια όπως η Jacqueline Phélip αντιτίθεται στην ιδέα αυτή.
http://sygapalexandroupolis.blogspot.com/2011/11/blog-post_10.html#more

Πολιτικό ενδιαφέρον και στην Αγγλία για τους Πατεράδες
Ο Κάμερον ενόψει εκλογών αναφέρεται στα προβλήματα των πατεράδων μετά το διαζύγιο. Δείτε το βίντεο:

Κινητοποίηση του κόμματος "Συνεπιμέλεια" (Custodia Compartida) στην Ισπανία

Αύριο, 10 Νοεμβρίου, οι οπαδοί της "Συνεπιμέλειας" διαδηλώνουν στην Ισπανική πρωτεύουσα προετοιμάζοντας το πολιτικό σκηνικό πριν τις ερχόμενες εκλογές τους. Το κόμμα ιδρύθηκε πριν από τρία χρόνια και προασπίζεται τα δικαιώματα των διαζευγμένων γονέων με μεγάλη συμμετοχή. Στην Ισπανία, όπως και σε άλλες νοτιο-ευρωπαϊκές χώρες, μετά το διαζύγιο υπάρχει ένταση και συγκρούσεις και ψευδείς κατηγορίες ενάντια στον έτερο γονέα, με το θύμα τις περισσότερες φορές να είναι το "δυνατό" φύλο που αποδεικνύεται άκρως αδύναμο. Φυσικά, το πραγματικό θύμα είναι πάντοτε το παιδί.


Ο ΣΥΓΑΠΑ δημιούργησε τον αντίστοιχο πολιτικό φορέα και στη χώρα μας ο οποίος φέρει τον τίτλο "Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κίνημα":  http://europeansocialmovement.blogspot.com/

Ενώ δεν θηλάζουν οι γυναίκες σήμερα, απαξιώνουν τον πατέρα που ασχολείται με τα παιδιά

Θηλασμός: Ένα δώρο της φύσης σε μητέρα και μωρό

Το πολυτιμότερο δώρο που μπορεί να κάνει μια μητέρα στο νεογέννητο μωρό της είναι ο θηλασμός, καθώς αποτελεί το μοναδικό φυσιολογικό και φυσικό τρόπο σίτισης... των βρεφών και τα πλεονεκτήματά του για την υγεία των παιδιών είναι πολλά και αναντικατάστατα.

Το μητρικό γάλα είναι το μοναδικό που είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον άνθρωπο, αποτελεί την πιο πλήρη τροφή, είναι εύπεπτο και πλούσιο σε αντισώματα και άλλους παράγοντες που προστατεύουν από σοβαρές λοιμώξεις.

Μάλιστα, σε πλήθος μελετών έχει παρατηρηθεί ότι τα μωρά που θηλάζουν είναι πιο υγιή και έχουν λιγότερες αλλεργίες. Ένα τελειόμηνο υγιές μωρό δε χρειάζεται να πάρει καμία άλλη τροφή μέχρι το μέσον του πρώτου χρόνου της ζωής του.

Όπως μας εξηγεί ο μαιευτήρας γυναικολόγος Δρ. Ευάγγελος Καμπόλης από την περίοδο της εγκυμοσύνης ο μαστός της εγκύου προετοιμάζεται: η θηλαία άλως γίνεται μεγαλύτερη και σκουρότερη για να τη ξεχωρίζει καλύτερα το νεογέννητο, γιατί αυτή πρέπει να θηλάζει και όχι τη θηλή. Μόνο με αυτό τον τρόπο πιέζονται οι γαλακτοφόρες λήκυθοι και αδειάζει το γάλα από τα ανοίγματα της θηλής.

Αμέσως μετά τη γέννηση του νεογνού και την υστεροτοκία (αποκόλληση & αποβολή του πλακούντα) αρχίζει η παραγωγή του γάλακτος, με την παραγωγή και δράση δύο ορμονών: της προλακτίνης και της ωκυτοκίνης. Την εντολή για το ξεκίνημα της λειτουργίας παραγωγής γάλακτος στον μαστό την δίνει το ίδιο το μωρό με τις θηλαστικές του κινήσεις.

«Είναι λοιπόν υψίστης σημασίας να ενθαρρύνουμε και να βοηθούμε τη γυναίκα να ξεκινάει τον θηλασμό το συντομότερο δυνατόν μετά τον τοκετό και με αυξημένη συχνότητα ώστε να παραχθεί το πύαρ (πρωτόγαλα), χρώματος λευκοκίτρινου πλούσιο σε λευκώματα, άλατα, βιταμίνες και αντισώματα ιδιαίτερα εύπεπτο (μικρή ποσότητα λίπους) για τις 2-3 πρώτες ημέρες της ζωής του μωρού», παροτρύνει ο κ. Καμπόλης.

Σιγά - σιγά έως την 10η ημέρα γίνεται ώριμο γάλα που περιέχει σε μοναδική αναλογία και ποιότητα λευκώματα, λίπη, υδατάνθρακες, άλατα, βιταμίνες και αντισώματα που δεν έχουν τα ξένα γάλατα και το καθιστούν αναντικατάστατο.

Πλεονεκτήματα για τη μητέρα και το νεογνό

• Το μωρό που θηλάζει έχει εξαιρετικά συναισθηματικά οφέλη.
• Ο θηλασμός είναι για το μωρό πηγή στοργής και ασφάλειας.
• Η δερματική επαφή το διεγείρει και αυξάνει το δέσιμο μητέρας και μωρού.
• Οι μητέρες που θηλάζουν συνήθως αδυνατίζουν πιο εύκολα από αυτές που ταΐζουν τα μωρά τους με τυποποιημένο γάλα.
• Οι μητέρες που θηλάζουν έχουν λιγότερες πιθανότητες να προσβληθούν από καρκίνο του μαστού.
• Επιπλέον η μητέρα που θηλάζει αποκλειστικά με το δικό της γάλα έχει μικρότερη από 5% πιθανότητα να μείνει έγκυος.
Συμβουλές
• Απλή, βασική καθημερινή καθαριότητα και χρήση κατάλληλου σουτιέν που θα συγκρατεί χωρίς να πιέζει το στήθος.
• Σωστή θέση του μωρού για να θηλάσει (ξαπλωμένο στο πλάι και γυρισμένο προς το στήθος).
• Σωστό πιάσιμο της θηλής και κράτημα στήθους. Έτσι επιτυγχάνουμε να παίρνει το μωρό περισσότερη ποσότητα γάλακτος, να μη μένει συνέχεια στο στήθος. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται ο τραυματισμός της θηλής που είναι συχνά αιτία αποφυγής του θηλασμού.
• Ελεύθερος και απεριόριστος θηλασμός, δηλαδή το μωρό θηλάζει μέρα - νύχτα όποτε θέλει και όσο θέλει, δεν το διακόπτετε.
• Τα γεύματα δεν είναι ποτέ ισόχρονα γι’ αυτό δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας εάν άλλοτε θηλάζει περισσότερο χρόνο και άλλες λιγότερο.

Επίσης, είναι βασικό να διευκρινιστεί ότι το μέγεθος των μαστών δεν επηρεάζει την παραγωγή γάλακτος και το στήθος δεν χαλαρώνει από τον θηλασμό (όταν αυτός γίνεται με σωστούς κανόνες και ο απογαλακτισμός είναι σταδιακός).

Η μητρότητα δεν είναι επάγγελμα, είναι ένας ρόλος που μαθαίνεται καθώς βιώνεται. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές...

Πηγή: protothema.gr   www.sos-sygapa.eu

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΠΟΥ ΕΞΕΥΤΕΛΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΝΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥΣ

Δήμαρχοι για κλάματα.........

Δήμαρχοι για κλάματα.........

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΥΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΥΣ:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ Ευάγγελος:
Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, στο γραφείο του το μεσημέρι:
'Δεν υπάρχουν διαζευγμένοι. Υπάρχουν βλάκες άνδρες και γυναίκες'
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ Κυριάκος στην Ονειρούπολη:
'Δεν αρμόζει στην αισθητική το 'μπαμπά σ'αγαπώ'.
Αυτή την εικόνα έχουν οι πολιτικοί για τους διαζευγμένους. Εσείς θα τους ξαναψηφίζατε?
Μάλιστα όταν αυτοί είναι βαθειά ριζωμένοι στο σύστημα και στις ομάδες και είναι και δικηγόροι, τότε τι περιμένουν τα τρία εκατομμύρια των διαζευγμένων (1 εκατ. άνδρες, 1 εκατ. γυναίκες, 1 εκατ. παιδιά). Μήπως περιμένουν κάποιο ενδιαφέρον για επίλυση της αποξένωσης, των κοινωνικών προβλημάτων, της ανέχειας?
Στον ίδιο και μεγαλύτερο βαθμό, έχουν αδιαφορία οι πολιτικοί του κεντρικού συστήματος και όσοι ασκούν εξουσία.
Η μόνη λύση είναι να έχουν πολιτική εκπροσώπηση και οι διαζευγμένοι μέσω του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΫ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ( http://europeansocialmovement.blogspot.gr ) ως ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ και στην Ελλάδα.
Περισσότεροι είναι διαζευγμένοι παρά σε γάμο, στη χώρα μας.
Οταν στο εξωτερικό, οι πολιτικοί βοηθούν ώστε να μην υπάρχουν αδικημένοι και αδύναμοι πολίτες, στη χώρα μας, οι ίδιοι καταστρέφοντας όλους, προσπαθούν να ξανα-βρεθούν στην εξουσία.
ΣΥΓΑΠΑ www.sos-sygapa.eu  ΔΕΙΞΤΕ ΤΟΥΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΑΣ

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Κατοχικοί δήμαρχοι: Δωσίλογοι που αναρριχήθηκαν στην εξουσία


Αφιέρωμα 2012:Από τη Δράμα στη Θεσσαλονίκη και στην υπηρεσία του Γ΄ Ράιχ, του Γιάννη Γκλαρνέτατζη

Στις 30.12.1948 αποφυλακίζεται από τις φυλακές Καλλιθέας ο δωσίλογος αρχηγός τους Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος Μακεδονίας-Θράκης Γρηγόριος Παζιώνης,[1] ένας από τους πολλούς συνεργάτες των Ναζί που είχαν πέσει στα «μαλακά» κατά τις σχετικές δίκες που έγιναν στη διάρκεια του Εμφύλιου
Γεννημένος στο Μελένικο το 1887, ο Παζιώνης εγκαταστάθηκε στη Δράμα μετά τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913. Στα χρόνια της βουλγαρικής κατοχής της πόλης στη διάρκεια του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου βρέθηκε όμηρος σε τάγματα εργασίας (1916-1918).[2] Μετά την επιστροφή του ασχολήθηκε αρχικά με το εμπόριο αλλά πολύ σύντομα στράφηκε και στην πολιτική. Στις πρώτες δημοτικές εκλογές στις Νέες Χώρες το 1925 είναι υποψήφιος δήμαρχος Δράμας, με την υποστήριξη μάλιστα της Δημοκρατικής Ενώσεως (του κόμματος δηλ. του Αλ. Παπαναστασίου), όπως μαθαίνουμε από ένα εγκωμιαστικό ρεπορτάζ των «Μακεδονικών Νέων». Σ’ αυτό παρουσιάζονται το «υπέροχο πρόγραμμα» και «μία θαυμασία αγόρευσίς του», όπως διατυμπανίζονται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, που τότε υποστήριζε τον δικτάτορα Πάγκαλο. Στην ομιλία του ο Παζιώνης εμφανίζει ένα φιλολαϊκό προφίλ υποσχόμενος ότι «δια την εκτέλεσιν όλων των Δημοτικών έργων θέλομεν φροντίση και εξασφαλίση την εργασίαν των συμπολιτών μας προς επούλωσιν της πληγής της αεργίας και θα φανώμεν πάντοτε αρρωγοί των πενομένων λαϊκών και εργατικών τάξεων κατά περιόδους οικονομικής κρίσεως και αεργίας». Και το ρεπορτάζ καταλήγει με τη διαπίστωση ότι «ήδη η κίνησις η οποία γίνεται πέριξ του εκλεκτού αυτού υποψηφίου παρουσιάζει ως βεβαίαν την επιτυχίαν αυτού και της Δημοκρατικής Ενώσεως της οποίας επίλεκτον μέλος είνε».[3]
Τελικά ο Παζιώνης θα εκλεγεί δήμαρχος, αλλά στις επόμενες δημοτικές εκλογές, τέσσερα χρόνια αργότερα, και θα παραμείνει δήμαρχος για μια πενταετία. Αν και είναι επανειλημμένως υποψήφιος βουλευτής δεν εκλέγεται ποτέ αλλά διορίζεται νομάρχης Χαλκιδικής το 1935, πράγμα που μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι είχε περάσει στη φιλοβασιλική δεξιά όπως άλλωστε κι άλλοι βενιζελογενείς πολιτικοί. Στη θέση αυτή θα παραμείνει μέχρι τον Ιανουάριο του 1936 οπότε παραιτείται για να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές. Το 1938 το καθεστώς Μεταξά τον διορίζει νομάρχη Έβρου και με την ιδιότητα αυτή θα υποδεχθεί στην Αλεξανδρούπολη τον βασιλιά Γεώργιο Β΄ στις 17.5.1939: «Ο Βασιλεύς ευχαριστήσας τον δήμαρχον επέβη του ανοικτού αυτοκινήτου και κατηυθήνθη εις την στρατιωτικήν λέσχην ακολουθούμενος υπο των υπουργών κ.κ. Μανιαδάκη και Νικολαΐδη, του γενικού διοικητού Θράκης κ. Καλαντζή, του νομάρχου Παζιώνη και των λοιπών αρχών ενώ τα συγκεντρωμένα πλήθη εν εξάλλω ενθουσιασμώ και με φρενίτιδα εκδηλώσεων εχαιρέτων τη διέλευσιν του».[4] Αυτή η, έστω και τυπική γνωριμία, αποφέρει στον Παζιώνη τον Σταυρό των Ταξιαρχών του Τάγματος του Φοίνικα που του απονέμει ο βασιλιάς. Τον Απρίλιο του 1940 μαζί με τον ιδρυτή του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος Μακεδονίας-Θράκης Γεώργιο Σπυρίδη και τον καθηγητή Αθανάσιο Παπαδόπουλο αποστέλλουν συγχαρητήριο τηλεγράφημα στον Αδόλφο Χίτλερ, με την ευκαιρία των γενεθλίων του. Η δηλωμένη αυτή στάση υπέρ του Άξονα θα τον οδηγήσει (13.8.1940) σε πεντάμηνη διαθεσιμότητα.
Μετά τη γερμανική εισβολή βρίσκεται στην Αθήνα και η κυβέρνηση Τσολάκογλου τον διορίζει επιθεωρητή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη (Σεπτέμβριος 1941). Ένα μήνα αργότερα τοποθετείται και διευθυντής του νεοσύστατου Γραφείου Κατονομής Νέων Προσφύγων (ως τέτοιοι αναφέρονταν οι προερχόμενοι από τις περιοχές της Αν. Μακεδονίας και Θράκης που είχαν βρεθεί υπό βουλγαρική κατοχή). Παράλληλα τον Μάρτιο του 1942 αναλαμβάνει και καθήκοντα υπαρχηγού του Γ. Σπυρίδη, το κόμμα του οποίου στεγαζόταν αρχικά στο ξενοδοχείο «Άτλας» (Εγνατίας 44) και κατόπιν σε οίκημα επί της οδού Κομνηνών 24. Δημοσιεύει εκκλήσεις υπέρ των αρχών Κατοχής στις ελεγχόμενες απ’ αυτές εφημερίδες της Θεσσαλονίκης κι εκφωνεί επίσημες αποχαιρετιστήριες ομιλίες στους εργάτες που φεύγουν από τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης για να δουλέψουν στη Γερμανία.
Η καριέρα του ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία καθώς έχει να επιδείξει ήδη προπολεμικά φιλοναζιστικά τεκμήρια. Τον Ιούλιο του 1943 προστίθεται στις αρμοδιότητές του και η διοίκηση της Γενικής Διευθύνσεως Στεγάσεως στην οποία τοποθετεί τον γιο του Ζάχο και τον αδελφό του Πέτρο, κι έτσι οι Παζιώνηδες αρμέγουν οικογενειακώς τους συναλλασσόμενους με την υπηρεσία, ενώ φροντίζει και για την παραχώρηση καταστήματος επί της οδού Μοναστηρίου στον συμπέθερό του από τον άλλο του γιο. Όταν ο Γ. Σπυρίδης συνελήφθη για ατασθαλίες η θέση του αρχηγού του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος Μακεδονίας-Θράκης καταλήφθηκε από τον υπαρχηγό Παζιώνη, που αυτή την ιδιότητα απέστειλε τον Δεκέμβριο του 1943 μακροσκελές υπόμνημα στον πληρεξούσιο του Ράιχ στην Ελλάδα, Χέρμαν Νωυμπάχερ. Ενώ όμως ο πρώην δήμαρχος και νομάρχης προσπαθούσε να αναρριχηθεί στη θέση, πλέον, του γενικού διοικητή Μακεδονίας θα πέσει σε δυσμένεια και θα φυλακιστεί από τους πάτρωνές του για σύντομο χρονικό διάστημα το καλοκαίρι του 1944. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι γερμανικές αρχές ξέχασαν τις υπηρεσίες που παρείχε ο Παζιώνης κι έτσι, καθώς πλησίαζε η ώρα της αποχώρησής τους, τον αποφυλάκισαν, του έβγαλαν διαβατήριο (1.9.1944) και τον επιβίβασαν (μαζί με πολλούς από τον συρφετό των «εκλεκτών» συνεργατών τους) στο τρένο για τη Γερμανία.[5]
Με την κατάρρευση του Γ΄ Ράιχ ο Παζιώνης προσπαθεί να ξεφύγει κάνοντας το θύμα. Μαζί με τον, διάδοχό του στην ηγεσία του κόμματος, Διονύσιο Αγάθο το σκάνε στην Ελβετία, όπου παρουσιάζονται στην ελληνική πρεσβεία της Βέρνης (28.5.1945) δηλώνοντας ότι είναι αντιστασιακοί που είχαν συλληφθεί από τους Γερμανούς! Εντωμεταξύ οι ελβετικές αρχές τους εξέδωσαν προσωρινές ταυτότητες προσφύγων και τους περιέθαλψαν στο Σεντ Γκάλλεν. Παραμένει άγνωστο γιατί οι δύο δωσίλογοι δήλωσαν τα πραγματικά τους ονόματα στην πρεσβεία με αποτέλεσμα να γίνει γνωστό ότι σε βάρος τους υπήρχαν εντάλματα σύλληψης από τον ειδικό επίτροπο Δωσιλόγων Θεσσαλονίκης και να συλληφθούν από την ελβετική αστυνομία. Παρότι όμως ο Παζιώνης εκδόθηκε κι έφτασε στην Αθήνα στις 15.8.1945, κυκλοφορούσε ελεύθερος για πάνω από ένα χρόνο μέχρι να συλληφθεί στο σπίτι που διέμενε στο Κολωνάκι χρησιμοποιώντας το όνομα Γεωργιάδης (27.8.1946). Ο Παζιώνης παραπέμφθηκε με την κατηγορία της συνεργασίας με τον εχθρό σε βαθμό κακουργήματος. Στη δίκη του, τον Αύγουστο του 1947, όπως σημειώνει ο Δορδανάς «στον τελικό κατάλογο των μαρτύρων υπεράσπισής του εκπροσωπούνταν η ελίτ της Θεσσαλονίκης, με τους δικηγόρους να συγκροτούν την πολυπληθέστερη επαγγελματική τάξη και να ακολουθούν γιατροί, βουλευτές, πρώην υπουργοί, ανώτεροι στρατιωτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι και επιχειρηματίες». Τελικά ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ποινή δυόμισι ετών.
Μόλις αποφυλακίστηκε απευθύνθηκε στον δικηγόρο Ιωάννη Σταθάκη, μάρτυρα υπεράσπισης στη δίκη του και συνήγορο πολλών δωσιλόγων για να τον ευχαριστήσει και να τον ενημερώσει για τα μελλοντικά του σχέδια. «Αγαπητέ Γιάννη», έγραφε, «Επί τω νέω έτει 1949, σας εύχομαι οικογενειακώς υγείαν, χαράν και ευτυχίαν. Επί τη ευκαιρία σας πληροφορώ ευχαρίστως ότι από τις προχθές 30 Δεκεμβρίου, αποφυλακισθείς ευρίσκομαι ελεύθερος μεταξύ των ενταύθα μελών της οικογενείας μου και των ενταύθα φίλων μου […] Αρχάς Φεβρουαρίου ελπίζω να ευρίσκωμαι εις Θεσ/νίκην, ίνα εκείθεν μεταβώ εις Σέρρας και Δράμαν και επιστρέψω ακολούθως ενταύθα. Θα ήτο σκόπιμον, εάν τυχόν ήρχεσο εδώ, να συναντώμεθα δια να καταλήξωμεν σε εν σύμφωνον προς ποίον κόμμα θα ήτο συμφέρον και ενδεδειγμένον να προωθηθώμεν μετά των φίλων μας […] Σε ευχαριστώ δι’ όσα έκαμες υπέρ εμού κατά την εξαπολυθείσαν κατ’ εμού θύελλαν παρ’ αναξίων τινών Ελλήνων μικρών πολιτευτών αξίων οπαδών ενός Ατίλλα μόνον. Εν καιρώ θα αποδόσωμεν τα του Καίραρος τω Καίσαρι».[6]
Κάποια χρόνια αργότερα ο Παζιώνης θα αναλάβει, με τη σειρά του, να συνδράμει ένα φίλο από τα παλιά. Τον Φεβρουάριο του 1959 καταθέτει ως μάρτυρας υπεράσπισης στη δίκη του Μαξ Μέρτεν, δηλώνοντας ότι ο Γερμανός αξιωματούχος υπήρξε «ευεργέτης». Σύντομα θα προσπαθήσει να επανέλθει και στον πολιτικό στίβο. Στα τέλη του Νοεμβρίου 1960 συγκροτείται μια επιτροπή πολιτών για να ενισχύσει την Κίνηση Εθνικής Ανασυγκρότησης που μόλις είχε ιδρύσει ο στρατηγός Γεώργιος Γρίβας, αρχηγός της Χ επί Κατοχής και μετέπειτα της ΕΟΚΑ. Στα 135 ονόματα που υπογράφουν το πρακτικό αυτής της επιτροπής περιλαμβάνονται αυτά του Ιωάννη Σταθάκη, του Γρηγορίου Παζιώνη κι άλλων ταγματασφαλιτών.[7] Να σημειώσουμε, δε, ότι ο βραχύβιος αυτός πολιτικός σχηματισμός (διαλύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1961) κινούνταν στον χώρο του Κέντρου, καθώς είχαν ενταχθεί σ’ αυτόν ο Σοφοκλής Βενιζέλος μαζί μ’ όλους τους βουλευτές του Κόμματος Φιλελευθέρων, τα υπολείμματα της ΕΠΕΚ και διάφοροι άλλοι κεντρώοι πολιτευτές.[8]

Παραπομπές:
[1] Στράτος Δορδανάς, Η γερμανική στολή στη ναφθαλίνη: Επιβιώσεις του δοσιλογισμού στη Μακεδονία, 1945-1974, Εστία, Αθήνα 2011, σ. 145.
[2] Στράτος Δορδανάς, Έλληνες εναντίον Ελλήνων: Ο κόσμος των Ταγμάτων Ασφαλείας στην κατοχική Θεσσαλονίκη , 1941-1944, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 75.
[3] Μακεδονικά Νέα, 24.10.1925.
[4] Ελεύθερον Βήμα, 18.5.1939, όπως παρατίθεται στο Πέτρος Αλεπάκος, «Η Αλεξανδρούπολη στα χρόνια της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου μέσα από τον Αθηναϊκό τύπο της εποχής»,http://alepakos.blogspot.gr/2010/04/4.html.
[5] Στρ. Δορδανάς, Έλληνες εναντίον Ελλήνων…, ό.π., σ. 68-9-69, 74-88, 444-447.
[6] Στρ. Δορδανάς, Η γερμανική στολή στη ναφθαλίνη…, ό.π., σ. 98-99, 142-146.
[7] Στρ. Δορδανάς, Η γερμανική στολή στη ναφθαλίνη…, ό.π., σ. 283, 293.
[8] Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία: Κόμματα και εκλογές, 1946-1967, 6η έκδ., Πατάκης, Αθήνα 2010, σ. 263, 267.

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Nεαρός στη Δράμα απειλούσε να πέσει στο κενό

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 30χρονου από τη Δράμα ο οποίος το απόγευμα ταμπουρώθηκε στο διαμέρισμά του στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης και απειλούσε να πέσει στο κενό.
Ο 30χρονος άνδρας που αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα έβαλε φωτιά στο μπαλκόνι του διαμερίσματός όπου κατοικεί. Σύμφωνα με πληροφορίες ο συγκεκριμένος άνδρας κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας ενεπλάκη σε έντονο καυγά που κατέληξε στο σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου.
Ο νεαρός άνδρας στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη, ταμπουρώθηκε στο διαμέρισμά του και αρνούνταν να παραδοθεί. Περιπολικά της αστυνομίας και οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και άνδρες των δύο σωμάτων προσπαθούσαν για ώρες να τον μεταπείσουν. Η πυροσβεστική υπηρεσία χρησιμοποίησε και ειδικά στρώματα σε περίπτωση πτώσης του νεαρού. Οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες και η μόνη λύση ήταν η επέμβαση στο σπίτι του 30χρονου.
Οι άνδρες της αστυνομίας πέρασαν μέσα από το διπλανό διαμέρισμα - που ανήκει στους γονείς του- στο μπαλκόνι και αφού έσπασαν την μπαλκονόπορτα εισήλθαν στο εσωτερικό του σπιτιού και συνέλαβαν τον 30χρονο ο οποίος λόγω των αναθυμιάσεων από τη φωτιά ήταν ημιλιπόθυμος.
Με τη συνοδεία περιπολικού ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο Δράμας. 

Read more: http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/403224/kavala-anastatosi-apo-nearo-poy-apeiloyse-na-pesei-sto-keno#ixzz2sxPGBPM5

Stromae live à Montréal - Papaoutai. Μπαμπά που είσαι?

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

Γιατί ο καρκίνος «προτιμά» τη βόρεια Ελλάδα

Δράμα, το Κιλκίς, τα Γρεβενά, αλλά και η Καρδίτσα (Θεσσαλία) καταλαμβάνουν τις τέσσερις πρώτες θέσεις σε θνησιμότητα από καρκίνο στη χώρα μας

Ο καρκίνος φαίνεται πως "προτιμά" κάποιες περιοχές της Ελλάδας περισσότερο από κάποιες άλλες. Η Δράμα μαζί με το Κιλκίς, την Καρδίτσα και τα Γρεβενά, καταλαμβάνουν τις τέσσερις πρώτες θέσεις σε θνησιμότητα από καρκίνο, επισημαίνει ο παθολογοανατόμος και πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας "Η Δράμα ενάντια στον Καρκίνο" Σάββας Παπαδόπουλος, επικαλούμενος στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

"Η Δράμα μαζί με τις Σέρρες και το Κιλκίς είναι οι περιοχές της Ελλάδας με την υψηλότερη θνησιμότητα αλλά και με τον υψηλότερο δείκτη γήρανσης του πληθυσμού (23%) μαζί με τις Σέρρες (26%) τη στιγμή που στην Ξάνθη ο δείκτης είναι μόνο 15%" αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ με αφορμή τη διοργάνωση του 2ου Επιστημονικού Συμποσίου, με θέμα "Περιβάλλον και καρκίνος. Η παρέμβαση της φύσης στην παθογένεση- πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου", που θα πραγματοποιηθεί 14-16 Φεβρουαρίου στη Δράμα.

Αυξητική τάση του καρκίνου έχει παρατηρήσει περισσότερο στη Δράμα και λιγότερο στη Ξάνθη και την Καβάλα ο καθηγητής Υγιεινής στην Ιατρική Σχολή του ΔΠΘ, Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει στο συνέδριο τα επιδημιολογικά δεδομένα του καρκίνου στην Ανατολική Μακεδονία. 

Ο ίδιος πιθανολογεί ότι η αυξητική τάση του καρκίνου στη Δράμα μπορεί: Πρώτον να είναι ένα δημογραφικό φαινόμενο που σχετίζεται με τη μετανάστευση των Δραμινών κατά τη δεκαετία του ΄60 στη Δυτική Γερμανία, όπου εκτέθηκαν σε καρκινογόνους παράγοντες και στη συνέχεια επέστρεψαν έχοντας επηρεαστεί από αυτούς. Δεύτερον να έχουν επηρεαστεί οι κάτοικοι της περιοχής από φυτοφάρμακα ή από τους υπάρχοντες περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως π.χ. το ραδόνιο, το οποίο σε κάποιες περιοχές της Δράμας υπάρχει σε υψηλότερα ποσοστά. Τρίτον να οφείλεται σε ρύπους που παράγει η γειτονική Βουλγαρία και μεταφέρονται στην Ελλάδα με τα νερά του Νέστου ή ακόμη και στη διαρροή ραδιενέργειας από τον πυρηνικό σταθμό του Κοζλοντούι, όπου είχε συμβεί ατύχημα το 2006. 

"Θα πρέπει όμως να γίνουν διαφορετικού τύπου μελέτες για να μπορούμε να μιλήσουμε με ακριβή στοιχεία και όχι πιθανολογώντας. Οι δικές μου μελέτες είναι περιγραφικής αιτιολογίας και βασίζονται στην παρατήρηση των τάσεων" προσθέτει ο κ. Κωνσταντινίδης.

Στη διάρκεια του συνεδρίου θα εξεταστεί το γενικότερο πρόβλημα της επίδρασης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης των σύγχρονων πόλεων στην υγεία των πολιτών και η ατμοσφαιρική ρύπανση που θα αντιμετωπίσει στη Δράμα, ιδίως σε περίπτωση που ενδεχομένως θα υλοποιηθεί η εκμετάλλευση κοιτασμάτων λιγνίτη. Θα συζητηθεί και θα αναλυθεί η παρουσία ραδιενεργών κοιτασμάτων, όπως το ραδόνιο που υπάρχει σε ορισμένες περιοχές του νομού. 

Θα συζητηθεί, επίσης, η πιθανή βλαπτική παρουσία των πυρηνικών εργοστασίων, όπως το γειτονικό μας Κοζλοντούι. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στην επίπτωση του καρκίνου θυρεοειδούς στους κατοίκους της περιοχής μας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδος μετά το πυρηνικό ατύχημα του Τσέρνομπιλ. Θα παρουσιαστούν επίσης νεότερες μελέτες για το αν η κινητή τηλεφωνία και τα άλλα ηλεκτρομαγνητικά πεδία έχουν επίπτωση στην αύξηση του καρκίνου στην εποχή μας.

Εξειδικευμένοι επιστήμονες θα αναφερθούν στις βλαπτικές και καρκινογόνες επιδράσεις των φυτοφαρμάκων κυρίως, αλλά και των λιπασμάτων στις γεωργικές καλλιέργειες. Θα αναλυθούν οι μηχανισμοί εμφάνισης καρκίνων από κοινούς ιούς, όπως της ηπατίτιδος Β, του ιού Epstein-Bar και του HPV και θα αναζητηθούν τα αίτια και οι τρόποι που ο ήλιος, η τροφή και το αλκοόλ, μπορούν να γίνουν αίτια καρκίνου. 

Ξεχωριστή αναφορά θα υπάρξει στην πρόοδο στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου των γυναικών με τα νέα εμβόλια, καθώς και στο θέμα των γενόσημων φαρμάκων. 

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με τη βράβευση 10 μαθητών της Β΄ Γυμνασίου για τις εκθέσεις που έγραψαν σχετικά με το κάπνισμα.

Να σημειωθεί ότι η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία "Η Δράμα ενάντια στον καρκίνο" δημιουργήθηκε από επτά Δραμινούς γιατρούς που ασχολούνται με τον καρκίνο. 

"Η Εταιρεία έχει σαν πρώτη προτεραιότητα να δώσει απαντήσεις σε τοπικά προβλήματα και ανησυχίες, αλλά απώτερος στόχος είναι η Δράμα να αποτελέσει 'πλατφόρμα' και σημείο προσέγγισης όλων των επιστημών και τεχνολογιών με επίκεντρο τον καρκίνο" επεσήμανε ο ογκολόγος Χαράλαμπος Ανδρεάδης, ο οποίος είναι συμπρόεδρος της Εταιρείας μαζί τον κ. Παπαδόπουλο.

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

Πολιτικές παρεμβάσεις στο Δασαρχείο Δράμας καταγγέλλουν στελέχη της ΝΔ (βίντεο)


του Παναγιώτη Γεωργιάδη

Πολιτικές παρεμβάσεις στο μεγαλύτερο Δασαρχείο της Ελλάδας, το Δασαρχείο Δράμας, κατήγγειλε το στέλεχος και υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας με την ΝΔ κ. Λευτέρης Καλλινικίδης....

Ο κ. Καλλινικίδης την Δευτέρα που μας πέρασε έδωσε συνέντευξη τύπου στο ΞΕΝΙΑ της Δράμας απαντώντας ουσιαστικά στον τοπικό βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος κ. Δ. Κυριαζίδη ο οποίος, εντελώς "άκομψα" και παρακάμπτοντας τον επικεφαλής της Περιφερειακής Αναγέννησης (ο συνδυασμός που στηρίζεται από την ΝΔ) κ. Παυλίδη, ανακοίνωσε ως Αντιπεριφερειάρχη Δράμας τον κ. Αργύρη Πατακάκη ως το πρόσωπο που έχει επιλεγεί από την ΝΔ χωρίς άλλη επίσημη κομματική ή παραταξιακή ανακοίνωση ή επιβεβαίωση.

Στη συνέντευξη τύπου ο κ. Καλλινικίδης κατήγγειλε ότι το Δασαρχείο Δράμας επί δύο (2) μήνες παραμένει ακέφαλο (θέση Διευθυντή) εξαιτίας "πολιτικών παρεμβάσεων" ισχυρού πολιτικού προσώπου της Δράμας (εννοώντας βουλευτή) το οποίο θέλει να προωθήσει στην θέση αυτήν δικό του εκλεκτό. 

Μάλιστα, ανέφερε ότι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΜΑΘ κ. Καρούντζος έχει ήδη υπογράψει τον διορισμό του υπαλλήλου που έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (μεγαλύτερο βαθμό, μεγαλύτερο πτυχίο κτλ) αλλά δεν δημοσιεύεται η απόφαση στο ΦΕΚ λόγω των παρεμβάσεων του συγκεκριμένου πολιτικού προσώπου.

Η καταγγελία του κ. Καλλινικίδη είναι πολλή σοβαρή σε μια στιγμή που η Κυβέρνηση ευαγγελίζεται την Διαφάνεια και την Αξιοκρατία την ώρα που χιλιάδες υπάλληλοι τίθενται σε διαθεσιμότητα δίχως αξιολόγηση επί δικαίων και αδίκων.

Εμείς πάντως, μπορούμε να αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι στις αρχές της περασμένης εβδομάδας ο τοπικός κυβερνητικός βουλευτής συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της ΝΟΔΕ, από έναν γνωστό και μη εξαιρετέο υλοτόμο της πόλης και δασικό υπάλληλο του Δασαρχείου Δράμας έπιναν καφέ στο Σύνταγμα των Αθηνών προφανώς κάνοντας "δασικό τουρισμό". Η πληροφορία είναι απολύτως έγκυρη και διασταυρωμένη από κομματική πηγή που θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία της.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ01:55reEmbedit
Play
Current Time0:00
/
Duration Time0:00
Loaded: 0%
Progress: 0%
00:00
Fullscreen
00:00
Mute
Loading


antartisgr.blogspot.gr