Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Μία ευχή Χριστουγέννων: Χαρίστε ένα μπαμπά στα παιδιά


Μία ευχή Χριστουγέννων: Χαρίστε ένα μπαμπά στα παιδιά

Αυτά τα Χριστούγεννα, δωρίστε ένα μπαμπά σε ένα παιδί.
ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ-PETITION ΓΙΑ ΤΑ ΓΟΝΕΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ:
http://denunciadelisboa.com/i-want-my-father/?lang=gr
I - IN FACEBOOKA) Invite facebook friends to the event:
1- Go to http://www.facebook.com/events/313951371962624/
2- Click “Invite friends” in the right top corner of the page;
3- Select all your friends and click “Submit”.

 B) Place this post in your FB wall or in groups you participate (copy and
 paste):

 I have but one Christmas Wish this year and that is for a father! Sign the
petition!
 Please invite all your friends to this event:
 1- Go to http://www.facebook.com/events/313951371962624/
 2- Sign the petition;
 3- Click “Invite friends” in the right top corner of the page;
 4- Select all your friends and click “Submit”.
 II - IN GROUPS, SITES OR EMAILS
Please send or place this message:
I have but one Christmas Wish this year and that is for a father!
 SIGN THE PETITION FOR CHILDREN AND PARENTAL RIGHTS IN EUROPE:
 http://denunciadelisboa.com/i-want-my-father/?lang=en
 III - PROFIT THIS CAMPAIGN TO FIND NEW SUPPORTERS IN YOUR COUNTRY TO YOUR
ORGANIZATION
ALL LANGUAGES IN FACEBOOK
(Facebook English)
I have but one Christmas Wish this year and that is for a father! Sign the
petition!
 Please invite all your friends to this event:
 1- Go to http://www.facebook.com/events/313951371962624/
 2- Sign the petition;
 3- Click “Invite friends” in the right top corner of the page;
 4- Select all your friends and click “Submit”.
 (Facebook German)
 Zu Weihnachten wünsche ich mir … meinen Vater!
 Bitte laden Sie Ihre Kontakte ein:
 1- Auf http://www.facebook.com/events/177555352340434/ klicken;
 2- Die Petition unterschreiben;
 3- Rechts oben « Freunde einladen» anklicken;
 4- Freunde auswählen und «Absenden» klicken.
(Facebook French)
 Ce Noël offrez un père à un enfant ! Signez la pétition!
 SVP Invitez vos amis de Facebook à cet événement:
 1- Allez sur http://www.facebook.com/events/195043680582492/
 2- Signez la pétition sur le site indiqué;
 3 - Cliquez sur «inviter vos amis» dans le coin supérieur droit de la page ;
 4- Choisissez tous vos amis et cliquez «Envoyer».
 (Facebook Dutch / Netherland)
 Mijn kerstwens voor dit jaar is … mijn vader!
 Nodig alsjeblieft ook al je vriend(inn)en uit om dit evenement te steunen:
1. Ga daarvoor naar: http://www.facebook.com/events/130699703709588
2. En klik daar eerst op de link naar de petitie en onderteken die zelf;
3. Ga dan terug naar http://www.facebook.com/events/130699703709588 en klik
 dan in de rechterbovenhoek van de pagina op de knop “Vrienden uitnodigen”;
 4. Selecteer dan al je vrienden en klik op “Verzenden”.
 (Facebook Spanish)
 Esta Navidad ¡regala a un niño su papá! ¡Firma la Petición!
 Invita todos tus amigos de Facebook para este evento:
 1- Vete a http://www.facebook.com/events/170813343017891/
 2- ¡Firma la Petición!
 3- Hace clique en “Invitar amigos” en el canto superior derecho de la
 pagina;
 4- Selecciona todos tus amigos y hace clique en “Aceptar”.
 (Facebook Portuguese)
 Este Natal dê um pai e uma mãe a uma criança! Assine a petição!
 Por favor convide todos os seus amigos para este evento:
 1- Vá a http://www.facebook.com/events/175036945925742/
2- Assine a Petição;
 3- Clique no canto superior direito em "Convidar amigos";
 4- Seleccione os seus amigos e clique em "Enviar".
 ALL LANGUAGES IN GROUPS, SITES OR EMAILS
(Groups, sites or emails - English)
I have but one Christmas Wish this year and that is for a father!
 SIGN THE PETITION FOR CHILDREN AND PARENTAL RIGHTS IN EUROPE:
 http://denunciadelisboa.com/i-want-my-father/?lang=en
 (Groups, sites or emails - German)
 Zu Weihnachten wünsche ich mir … meinen Vater!
DIE EUROPÄISCHE PETITION FÜR DIE GLEICHBERECHTIGUNG BEIDER ELTERN
UNTERSCHREIBEN
http://denunciadelisboa.com/i-want-my-father/?lang=de
(Groups, sites or emails - French)
 Ce Noël offrez un père à un enfant
 SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE DROIT PARENTAL EN EUROPE!
 http://denunciadelisboa.com/i-want-my-father/?lang=fr
(Groups, sites or emails - Dutch / Netherland)
Mijn kerstwens voor dit jaar is … mijn vader!
Zet uw handtekening voor de rechten van kinderen en ouders in Europa!
 http://denunciadelisboa.com/i-want-my-father/?lang=NL
 (Groups, sites or emails - Spanish)
 Esta Navidad ¡regala a un niño su papá! ¡Firma la Petición!
 FIRMA LA PETICION POR LOS DERECHOS PARENTALES EN EUROPA:
 http://denunciadelisboa.com/i-want-my-father/?lang=es
 (Groups, sites or emails - Portuguese)
 Este Natal dê um pai e uma mãe a uma criança! Assine a petição!
 ASSINE A PETIÇÃO PELOS DIREITOS PARENTAIS NA EUROPA:
 http://denunciadelisboa.com/i-want-my-father/?lang=pt

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου